Protective Sheets For Conveying Products

יריעות הגנה למוצרים בשינוע


יריעות הגנה על משטחים בזמן שינוע, אינם משאירים סימני דבק לאחר ההסרה.

מתאימים להגנה על משטחים מפני שריטות, חבלות, לכלוך, אבק ועוד.