Hot Adhesives

דבקים חמים

משפחת הדבקים החמים מבוססים על טכנולוגיות שונות
דבקים רגישים ללחץ PSA – המשטח הופך לדביק מעצמו, הדבק נשאר פעיל באופן קבוע.
EVA -הדבק הנפוץ ביותר משווק בפתיתים ומקלות בעל עמידות חום מוגבלת.