Epoxy Adhesives

דבקי אפוקסידבקי אפוקסי הינם דבקים דו-רכיביים, המאפשרים הדבקה מבנית, עם חוזק הדבקה גבוה למגוון חומרים כגון:

מתכת, עץ, גומי, קרמיקה, חומרים מרוכבים, פלסטיקים וזכוכית.

מותאמים לאפליקציות באלקטרוניקה, הרכבת מוצרים, תעופה וכד'.