UV Adhesives

דבקי UV

דבקי UV הינם דבקים חד-מרכיביים, ללא סולבנטים, ובדרך כלל מיושמים כמערכות קרות. הדבקים מתקשים במהירות על ידי אור (UV).
דבקי ה UV מבוססים על טכנולוגית דבק אקרילי, כשאורך הגל האופטימלי הינו 395 מ"מ (בטווח שבין האור הנראה ל UVA).
דבר המאפשר להקרנה דרך חומרים שקופים תוך כדי שמירה על חיי מדף אורכים דיים.